Wachtdienst

WACHTDIENST

HUISARTS VAN WACHT

Voor dringende gezondheidsproblemen waarmee u niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts kunt u via het nummer 1733 de huisartsenwachtdienst in uw regio contacteren. Voor onze regio is dit de Huisartsen Wachtdienst Noord West-Vlaanderen. Bel steeds eerst naar 1733. Hou uw postcode, rijksregisternummer en adres bij de hand.

Bij levensbedreigende situaties bel  112.

De wachtdienst is steeds bereikbaar tijdens:

  • weeknachten van 18u tot 8u
  • weekends en feestdagen van vrijdag 19u tot maandag 8u

Wie dringende hulp nodig heeft tijdens de week, het weekend of op feestdagen kan daarvoor terecht in de huisartsenwachtpost. Deze bevindt zich naast de dienst spoedgevallen van het AZ Sint-Jan te Brugge, Ruddershove 10 8000 Brugge (klik hier voor meer praktische informatie over de huisartsenwachtpost).

In de huisartsenwachtpost kan u terecht voor medische problemen. U krijgt er kwaliteitsvol advies en een correcte medische behandeling. U kan er op raadpleging komen, na telefonisch contact opgenomen te hebben met de wachtpost. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten in rusthuizen of instellingen, palliatieve patiënten en patiënten die zich onmogelijk kunnen verplaatsen, …

Uw huisarts ontvangt steeds het medisch verslag van uw raadpleging of huisbezoek tijdens de wachtdienst.

De wachtdienst dient niet voor het voorschrijven van chronische medicatie of het behandelen van chronische medische problemen. Ook het voorschrijven van niet-dringende attesten zoals sportgeschiktheids-, gezondheids- of andere attesten behoort niet tot de taken van de wachtdienst.

APOTHEEK VAN WACHT

De apotheek van wacht kan u vinden via www.apotheek.be of contacteren via het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min).

U kunt ook via de app "apotheek.be" de apotheek van wacht in uw regio terugvinden.

Apotheek.be app

TANDARTS VAN WACHT

De tandarts van wacht kunt u terug vinden via www.tandarts.be/wachtdienst of contacteren via het nummmer 0903 39969 (€ 1,50/min).

ANTIGIFCENTRUM

Bel gratis 070 245 245 bij vragen over de veiligheid van bepaalde producten (neem steeds de verpakking erbij als u belt!).