Praktijkinfo

VOOR PATIËNTEN

RAADPLEGINGEN OP AFSPRAAK

In de praktijk werken wij uitsluitend op afspraak. Op deze manier kunnen wij de wachttijd in de wachtzaal tot een minimum beperken. U kan zowel online als telefonisch een afspraak maken.

Wij zijn elke weekdag bereikbaar van 8u00 tot 19u00. 

De dag zelf komen er vaak nog nieuwe afspraakmomenten vrij. Indien u een dringend probleem hebt, neemt u telefonisch contact op met ons zodat wij u verder kunnen helpen. Onze praktijkmedewerkersters, Lynn en Melissa, zijn elke werkdag aanwezig tussen 8u tot 12u en tussen 14u en 18u. Gelieve zo veel mogelijk op deze momenten te bellen voor afspraken, huisbezoeken en administratieve zaken. Zij proberen je zo goed als mogelijk te helpen en zullen je indien nodig doorverbinden met de arts. 


 Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk rekening te houden met volgende afspraken:

 • Elke afspraak is voorzien op een consultatie met één patiënt. Gelieve wanneer u met meerdere personen wenst te komen dit telefonisch te vermelden of een afspraak per persoon online te maken via de website.
 • Vermeld bij voorkeur  ook de reden voor de raadpleging (ziekte, verzekeringsonderzoek, uitstrijkje,...).
 • Probeer steeds op tijd te komen om andere mensen niet te laten wachten.
 • Indien je niet tijdig aanwezig kan zijn, gelieve telefonisch contact op te nemen.
 • Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen (ook dat van de kinderen of hun ISI-kaart).
 • Indien u wegens een (on)voorziene omstandigheid niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, stellen wij het ten zeerste op prijs dat u dit tijdig aan ons meldt om de afspraak te verplaatsen of te annuleren.

 

Betaling 

In de praktijk kan u op verschillende manieren betalen:

 • Cash
 • Bancontact 
 • Elektronisch: Payconiq of Bancontact-app

Tarieven

De artsen zijn geconventioneerd, dit betekent dat zij zich houden aan de door het RIZIV vastgelegde tarieven.

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken worden best telefonisch aangevraagd vóór 10u00. De praktijkruimte biedt echter betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Wij raden u daarom sterk aan, indien mogelijk, altijd naar de praktijk te komen.

Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter bediend.

Huisbezoeken reserveren we vooral voor patiënten die zich moeilijk of niet kunnen verplaatsen naar de praktijk (bv. rusthuispatiënten, ouderen die slecht te been zijn, …).


Vermeld steeds het volgende bij het aanvragen van een huisbezoek

 • naam en voornaam van de patiënt
 • het volledige adres (eventueel de naam op de bel)
 • reden van de aanvraag

DE TELEFOON EN E-MAILS

Om de raadplegingen vlot te doen verlopen, vragen wij u om de telefoongesprekken kort en bondig te houden.

Voor medische resultaten (bv. bloedonderzoek, medische beeldvorming, ...) kunt u dagelijks bellen op het afgesproken moment met uw huisarts.

Gelieve e-mails tot een minimum te beperken. Wij kunnen niet steeds garanderen dat alle vragen beantwoord kunnen worden. Afspraken worden niet vastgelegd via e-mail. Bij dringende vragen of advies, gelieve ons telefonisch te contacteren. 

WAARVOOR KUNT U TERECHT BIJ DE HUISARTS?

De huisarts is een familiearts, iedereen van jong tot oud is bij ons welkom! We zijn all-round opgeleid, waardoor we verschillende zaken kunnen aanpakken en toch tijdig zullen verwijzen bij te complexe problemen.

U kan bij ons terecht voor:

 • diagnose en behandeling van infecties (verkoudheid, griep, buikgriep,oorontsteking, …)
 • medische zorgen bij jong en oud: we begeleiden alle levensfases vanaf pasgeborene tot het sterfbed
 • preventie: bloeddruk, cholesterol, levensstijlgewoontes, vaccinaties, …
 • kleine chirurgische ingrepen (bv. hechting snijwonde, wegname kleine huidletsels, …)
 • reisadvies
 • therapeutische gesprekken (burn-out, depressie, vragen omtrent levensfases)
 • zorg van de vrouw (gynaecologische controle (uitstrijkje), zwangerschapscontrole, anticonceptie …)
 • behandeling huidletsels met cryotherapie (bevriezen)
 • pre-operatief onderzoek
 • begeleiding palliatieve zorg
 • begeleiding van chronische aandoeningen (bv. suikerziekte, hoge bloeddruk, schildklierprobleem, longziekten, …)
 • wilsverklaring omtrent het levenseinde (negatieve wilsverklaring, verklaring orgaandonatie, wilsverklaring euthanasie, ….)
 • sportmedische onderzoeken, verzekeringsonderzoeken, …
 • problemen van het bewegingsstelsel (infiltraties, samenwerking met kinesist)
 • eerste hulp bij dringende gevallen

HET eGMD

Een eGMD, wat betekent dat?

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.  Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).

Hoe aanvragen of verlengen?

Het GMD wordt jaarlijks aangevraagd of verlengd. Je kan het beheer van het GMD aanvragen of verlengen bij iedere raadpleging in de loop van het jaar. Om de continuïteit van het beheer van je GMD te garanderen, kan je dit best één maal per kalenderjaar laten verlengen.

Financieel voordeel gelinkt aan het GMD

Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel (= het remgeld) dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet:

 • tot € 1 voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
 • tot € 4 voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.

ATTESTEN, FORMULIEREN EN VOORSCHRIFTEN

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt.

Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.